Author Topic: Sahife-i Seccadiye - İmam Zeynel-Abidin'den Dualar  (Read 261 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

iranfilmleri

  • Admin
  • Advanced Member
  • *****
Sahife-i Seccadiye - İmam Zeynel-Abidin'den Dualar
« on: 09 November 2013, 22:50:27 »
Sahife-i Seccadiye, İmam Ali Zeyn'ül-Abidîn Seccâd, Kevser Yayınları

Sahife-i Seccâdiye; ibadet edenlerin ziyneti, secde edenlerin efendisi, Ehl-i Beyt İmamları'nın dördüncüsü İmam Ali bin Hüseyin'in (a.s) yüce Allah'a hamd ve senasını, O'nu tenzih ve takdisini; peygamberlere, meleklere ve salih kullara salât ve selâmını; müminlere, Müslümanlara ve ihtiyaç sahiplerine dualarını, kulluktaki kusurdan dolayı istiğfarlarını, Rabbiyle olan münacatlarını ve kulluk aczi ve zilletiyle Alla'a yakarışlarını içeren, aynı zamanda insanlara İslâm'ın engin maarifini ve üstün adabını öğreten eşsiz bri hazinedir...

Okumak için buraya tıklayın; Sahife-i Kâmile-i Seccâdiye